Termes i condicions

I.- AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini del web de la Torre de les Aigües del Besòs www.torredelesaigues.cat correspon a l’Associació Arxiu Històric del Poblenou amb NIF G59543074, inscrita al Registre d’Associacions de Catalunya: Secció 1, 12195, situada a la plaça Ramon Calsina 1 08019 Barcelona, correu electrònic de contacte: info (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat, en endavant l’AHPN.

Per a qualsevol consulta, pot contactar amb l’AHPN a través de l’e-mail  info (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat.

L’AHPN ofereix un servei en línia, 24 x 7, de venda d’entrades i publicacions amb relació al complexe patrimonial de la Casa de les Vàlvules i la Torre de les Aigües del Besòs.

A través del nostre portal www.torredelesaigues.cat i els portals dels nostres associats posem a la teva disposició el servei per a la compra d’entrades de manera anticipada per a les visites a la Torre de les Aigües del Besòs.

La utilització de la nostra web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per l’AHPN en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web.

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i substitueixen qualsevol altra condició, excepte derogació prèvia, expressa i escrita. L’AHPN es pot veure obligat puntualment a modificar algunes de les disposicions de les seves condicions generals, pel que és necessari tornar a llegir aquestes abans de cada visita a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN. Aquestes modificacions són oposables a partir de les seves posades en línia i no poden aplicar-se als contractes celebrats anteriorment. Cada compra en el Lloc està regulada per les condicions generals aplicables en la data de la comanda, que ha d’acceptar l’Usuari després d’haver-les llegit.

2. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’accés a la www.torredelesaigues.cat per part dels Usuaris és lliure i gratuït i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre. Tanmateix, per accedir a alguns continguts oferts per aquesta pàgina, l’usuari haurà d’estar-hi inclòs o, fins i tot, ha contractar prèviament.

L’Usuari s’obliga a utilitzar www.torredelesaigues.cat i l’AHPN els continguts de conformitat amb el que preveu la Llei, en aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar www.torredelesaigues.cat i l’AHPN o els serveis que es prestin a través d’elles amb fins o efectes il·lícits o contraris a la Llei o al contingut d’aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar www.torredelesaigues.cat i l’AHPN o els seus serveis o impedir una normal utilització de www.torredelesaigues.cat o l’AHPN pels altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a www.torredelesaigues.cat i l’AHPN.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’AHPN presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’AHPN o de tercers.

3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquest Avís Legal té com a objecte regular l’accés, navegació i ús de www.torredelesaigues.cat o d’AHPN, que l’AHPN posa a disposició del públic, així com totes les responsabilitats derivades de la utilització del seu contingut. L’accés o la utilització de www.torredelesaigues.cat o d’AHPN per un tercer li atribueixen la condició d’usuari i comporta la confirmació que aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

L’AHPN pot oferir, a través de la www.torredelesaigues.cat o d’AHPN, productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal. En aquest cas, l’Usuari haurà de ser informat de les mateixes i, en cas de ser necessari, comptar amb el seu consentiment exprés.

Abans d’utilitzar i / o contractar aquests serveis específics prestats a www.torredelesaigues.cat o a l’AHPN i durant la utilització i / o la contractació d’aquests serveis específics impliquen l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per l’AHPN en el moment en què es produeixi aquesta utilització i / o contractació.

4. POLÍTICA SOBRE LES DADES PERSONALS

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com en el RD 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LO 15/1999, l’AHPN informa els usuaris que les dades personals obtingudes a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN seran recollits per l’AHPN que s’obliga a tractar-les de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal esmentat anteriorment, amb l’única finalitat de realitzar la prestació del servei i el lliurament del producte. Aquestes dades s’incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat d’AHPN.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de missatges comercials a través d’SMS, email, i correu postal etc., Que puguin ser del teu interès, a partir de l’estudi i segmentació de les dades obtingudes durant la navegació per www.torredelesaigues.cat i pel l’AHPN, de les dades proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

Si no vols rebre publicitat, només has d’entrar al teu compte i desactivar l’enviament de Newsletters i informacions.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.torredelesaigues.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: Arxiu Històric del Poblenou, plaça Ramon Calsina 1, 08019 Barcelona  o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça protecciodades (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat, on s’indicarà el nom i cognoms, usuari i e-mail amb el que es va donar d’alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l’usuari.

En cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti. L’AHPN es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, de 11 de juliol.

5. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a l’AHPN a través de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a l’AHPN es consideraran no confidencials, reservant-se l’AHPN el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’Ús de www.torredelesaigues.cat o des d’AHPN

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN, quedant completament exonerats l’AHPN els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions realitzades per l’usuari.

L’usuari es fa únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra l’AHPN basades en la utilització realitzada per l’Usuari de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN. En aquest cas, l’usuari es farà responsable de totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin imputats a La Companyia amb motiu de les reclamacions o accions legals anteriorment especificades.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del web

AHPN no es fa responsable de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions que pogués sofrir el sistema electrònic, motivat per causes alienes a la voluntat d’AHPN

Així mateix, l’AHPN exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament de www.torredelesaigues.cat i de la l’AHPN causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

La Companyia podrà suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts a www.torredelesaigues.cat i a les botigues associades poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. En aquest cas, l’AHPN no es fa responsable de la informació que es trobi fora de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

L’AHPN no es farà responsable del funcionament d’aquests enllaços, ni del contingut dels mateixos ni dels perjudicis que l’usuari pogués sofrir per la visita a aquests enllaços.

6.4. Responsabilitat per fòrums

L’AHPN ofereix als usuaris la possibilitat d’introduir comentaris per incorporar-los en les seccions corresponents. La publicació dels comentaris està subjecta al present Avís Legal.

Els comentaris, en cap cas, reflecteixen l’opinió d’AHPN ni fa declaracions sobre això. La Companyia no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els comentaris continguts en el Fòrum.

L’AHPN es reserva el dret a suprimir els comentaris que siguin contraris a les lleis, o atemptin contra la dignitat o intimitat de les persones

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de www.torredelesaigues.cat i de les botigues associades, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del seu corresponent editorial o proveïdor i l’AHPN garanteix tenir autorització expressa per comercialitzar aquests continguts en el seu nom, incloent amb caràcter enunciatiu i en cap cas limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions o fotografies.

L’AHPN disposa d’autorització per part del proveïdor d’explotació de tots aquells noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe.

La visita a la www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN no implica en cap cas la concessió de cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a favor de l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb les ‘botigues’ i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del web o del titular dels mateixos.

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’AHPN es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense avís previ aquest Avís Legal. L’usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís Legal que estigui vigent en el moment en què accedeixi a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquest Avís Legal.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquest avís legal, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d’Espanya o que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

10. PUBLICITAT

Part de www.torredelesaigues.cat pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables del material remès per a la seva inclusió, obligant al compliment de les lleis que puguin ser aplicables. En cap cas, l’AHPN serà responsable d’errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Els usuaris poden dirigir qualsevol reclamació relacionada amb la informació publicitària inclosa en aquest lloc web a la següent adreça de correu electrònic info (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat.

II.- CONDICIONS ESPECIALS DELS CONTRACTES CELEBRATS PER VIA ELECTRÒNICA PELS USUARIS AMB L’AHPN

1. CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions regulen els contractes que l’usuari celebri amb l’AHPN i són les úniques aplicables, reemplaçant a qualsevol altra condició, excepte en el cas que siguin anul·lades prèviament, de manera expressa i per escrit. En celebrar qualsevol contracte l’usuari ha de llegir i acceptar sense reserves, marcant l’opció ‘Accepto’, les condicions que es troben en vigor, ja que les mateixes regulen el contracte subscrit per l’usuari. La celebració del contracte per part de l’usuari suposa l’acceptació de les condicions generals reguladores del mateix, que han estat a disposició de l’usuari prèviament.

2. COMANDES

El client pot formular comandes de productes o de serveis únicament a través de les pàgines de compra de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN, sempre que prèviament s’hagi registrat com a client, facilitant la totalitat de les dades que se li sol·liciten, entre els quals ha de figurar obligatòriament una adreça de correu electrònic en el qual realitzar les comunicacions relatives al contracte.

Cal, en tot cas, facilitar una adreça electrònica en què el client pugui rebre les comunicacions necessàries per a l’execució del contracte, contingudes en aquestes condicions generals o en les condicions particulars i, per rebre els arxius electrònics adquirits pel client, en el cas de compra o contracte de subministrament d’aquests productes.

3. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

La informació relativa als béns i serveis que s’ofereixen a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN es farà mitjançant la descripció de les seves característiques, així com de les seves prestacions.

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS PREUS

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els productes oferts al Portal www.torredelesaigues.cat contenen el preu complet, inclosos els impostos, o pressupost, i es desglossa, si escau, l’import dels increments o descomptes que s’apliquen, de les despeses que es repercuteixin al consumidor i usuari, i de les despeses addicionals per serveis accessoris, especialment les despeses d’enviament o transport, les despeses de finançament i les altres condicions de pagament.

El preu dels productes oferts en els catàlegs i llistes de preus del Portal són variables al llarg del temps. Per això, a cada contracte, hi és aplicable el preu del bé que figuri al Portal quan l’usuari faci la comanda del producte contractat. L’usuari no tindrà dret a rebaixes en el preu un cop hagi formulat la comanda, ni l’AHPN pot augmentar el preu dels productes que hagi adquirit el client, havent de respectar en tot cas el preu vigent aplicable en celebrar el contracte.

5. INFORMACIÓ I CONDICIONS SOBRE EL PAGAMENT

L’usuari pot pagar a l’AHPN el preu dels productes contractats per qualsevol dels mecanismes que constin en les condicions particulars que s’apliquin al contracte celebrat per l’usuari. Amb caràcter general, el pagament podrà fer-se únicament mitjançant l’ús de targetes de crèdit o de dèbit

Durant el procés de compra, el client haurà de facilitar el número de la targeta, la data de caducitat i el número identificatiu o CVC. Tanmateix, amb la finalitat d’evitar un frau, i en benefici dels interessos del consumidor i usuari, l’AHPN podrà sol·licitar altres documents que s’autentifiquin la identitat de la titularitat de la targeta emprada per al pagament.

6. TECNOLOGIA SEGURA DE ENCRIPTACIÓ

Els serveis oferts per l’AHPN s’ofereixen en modalitat d’encriptació SSL garantint la seguretat i privacitat de les operacions de compra en línia.

7. RESERVA DE PROPIETAT DELS PRODUCTES

L’AHPN es reserva expressament la propietat dels productes lliurats fins al pagament íntegre del preu de venda, interessos i altres despeses que figurin en l’oferta o en el contracte. D’acord amb això, el pagament efectuat mitjançant les lletres de canvi, pagarés, xecs o qualsevol altre títol que creu obligació de pagar, no es considera fet fins que s’arribi a bon fi amb el cobrament d’aquests documents.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, els riscos es transfereixen al client des del lliurament dels productes. El client es compromet a la custòdia i conservació dels productes i subscriure les assegurances pertinents per tal de cobrir els desperfectes i sinistres susceptibles de ser causats als productes.

En cas que el client suspengui els pagaments, l’AHPN pot optar entre reclamar el pagament o bé reclamar els productes, quedant en el seu poder les quantitats a compte anteriorment pagades en concepte de clàusula de penalització.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’ÚS D’ENTRADES

Aquestes condicions s’apliquen a les entrades de les activitats de la Torre de les Aigües del Besòs. En l’aplicació d’aquestes condicions d’ús l’organitzador es l’AHPN.

Aquestes condicions d’ús estableixen unes normes bàsiques d’utilització dels serveis per a la teva seguretat i la de la resta dels visitants. Et preguem que les tinguis en compte en la teva visita.

L’adquisició de l’entrada representa l’acceptació, per part de l’usuari, de les següents Condicions Especials d’Ús:

 1. Degut a la situació pel COVID19 a Barcelona, cal seguir en tot moment les recomanacions de salut de les autoritats sanitàries.
 2. L’ús de mascareta és obligatori en totes les instal·lacions.
 3. Es reserva el dret d’admissió.
 4. Les visites tenen una capacitat màxima per motius de seguretat. L’Organització advertirà d’aquesta capacitat màxima.
 5. Cada menor de 12 anys haurà d’anar acompanyat d’un adult per motius de seguretat.
 6. Per la teva seguretat i la de la resta de visitants, no es podran col·locar trípodes o altres objectes en els corredors i llocs de pas. Tampoc en qualsevol altre lloc que no sigui l’indicat per l’encarregat de les visites. Davant qualsevol negativa la persona podrà ser desallotjada.
 7. Per al seu propi benefici i el de la resta de visitants, no es podrà usar el telèfon mòbil. Faci servir un to de veu baix per contribuir al clima de tranquil·litat i reflexió que requereix el fet de gaudir de les visites.
 8. Un cop adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import.
 9. L’organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment.
 10. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides als punts de venda oficials. Tota entrada feta mal bé, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’organització a impedir al seu portador l’accés al recinte. En aquests casos, l’organització es reserva el dret a emprendre les mesures legals indicades al punt 16 d’aquestes Condicions Especials d’Ús.
 11. L’admissió queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions.
 12. El posseïdor de l’entrada perdrà els drets que aquesta li dóna en sortir del recinte.
 13. En el moment d’entrar al recinte, el visitant pot ser registrat segons la Llei, no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent.
 14. En esdeveniments musicals queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’esdeveniment, no podent el públic assistent filmar o gravar el mateix sense una autorització escrita de l’organització.
 15. En cas d’anul·lació total de l’esdeveniment, l’organització es compromet a la devolució de l’import de l’entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d’aquesta entrada, no serà tornat en cap cas per l’organització, atenent que l’organització no és preceptora d’aquest import i que la prestació d’aquest servei s’entén feta en el moment de la compra d’aquesta entrada.
 16. El públic assistent podrà aparèixer a imatges presses per diferents mitjans de comunicació i per l’organització per la seva posterior difusió promocional.
 17. L’Organització podrà denegar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents Condicions Especials d’Ús o bé en el cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’organització. La denegació de l’accés o expulsió també es podrà dur a terme en el cas que, racionalment, pugui preveure’n que la seva permanència al recinte suposi una situació de risc o perill pel mateix portador o pels altres assistents a l’esdeveniment; per allau o també per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.
 18. Tot intent d’estafa, sostracció, robament, així com els danys a la propietat privada causats directe o indirectament a l’organització, autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.
 19. La possessió de l’entrada no dóna el dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sorteigs), associada al posseïdor de l’entrada o tercer.
 20. L’entrada s’ha de custodiar fins al dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El comprador de l’entrada o la persona a nom de la que es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li dóna per poder accedir a l’esdeveniment.

9. LLIURAMENT DELS PRODUCTES I / O SERVEIS CONTRACTATS

9.1. Lloc de lliurament

Es tracta d’un arxiu digital, així doncs, el lliurament es realitzarà mitjançant descàrrega des d’AHPN i no serà necessari facilitar un domicili de lliurament.

L’usuari ha de guardar les entrades en un lloc segur. No assumirem cap responsabilitat per qualsevol entrada perduda o robada. L’exposició directa a la llum del sol o a la calor de vegades pot fer malbé les entrades. L’entrada s’ha de conservar en un lloc sec, allunyat de l’escalfor, sense que estigui en contacte amb cap plàstic ni cap camp magnètic.

9.2. Termini de lliurament

El lliurament es considerarà realitzada una vegada finalitzada la descàrrega des de www.torredelesaigues.cat o des d’AHPN o des de l’enviament per l’AHPN a l’adreça de correu electrònic facilitada pel client.

Correspon al destinatari verificar les condicions del producte en el moment de la seva descàrrega i formular les reserves, objeccions o reclamacions que estan justificades. Aquest dret és independent del dret de desistiment regulat en les presents condicions generals de conformitat amb la Llei.

10. DEVOLUCIONS I CONDICIONS DE DESISTIMENT

10.1. Dret de desistiment

D’acord amb l’article 102 de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aquest dret no és aplicable als contractes relatius a arxius informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

11. GARANTIES DEL PRODUCTE

L’AHPN garanteix que pot vendre productes des de www.torredelesaigues.cat i des d’AHPN, garantint igualment que les seves plataformes d’Internet estan tècnicament preparades per a la venda de productes.

L’AHPN s’obliga a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat. D’acord amb la legislació vigent, els productes comercialitzats tenen una garantia de 2 anys, sense perjudici d’establir, en cada cas, les garanties de qualitat o funcionament en les condicions particulars relatives a cada producte. Aquesta garantia no s’aplica als resultats que pugui obtenir el consumidor l’ús dels seus productes i tampoc s’aplica als productes de tercers i deixarà de ser efectiva, si es comprova fefaentment la manipulació per part del client, per a això els equips vénen proveïts amb precintes de seguretat.

El comprador és responsable, llevat que s’indiqui el contrari, de les despeses de transport, telefònics, correus i altres despeses ocorreguts durant el període de garantia.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals, les condicions particulars relatives, si escau, a cada producte, i els contractes que en virtut d’això celebrin els consumidors i usuaris amb l’AHPN, es regeixen per les disposicions legals espanyoles. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir sobre ells, es dirimirà davant la jurisdicció dels tribunals espanyols.

 

Orestes Sanchez 7 febrer 2016 16 novembre 2022 a les 09:23