Termes i condicions

For terms and conditions in English, see this link.

Pour les termes et conditions en français, voir ce lien.

Continua llegint per a conèixer les condicions en català.

I.- AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini del web de la Torre de les Aigües del Besòs www.torredelesaigues.cat correspon a l’Associació Arxiu Històric del Poblenou amb NIF G59543074, inscrita al Registre d’Associacions de Catalunya: Secció 1, 12195, situada a la plaça Ramon Calsina 1 08019 Barcelona, correu electrònic de contacte: info (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat, en endavant l’AHPN.

Per a qualsevol consulta, pot contactar amb l’AHPN a través de l’e-mail  info (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat.

L’AHPN ofereix un servei en línia, 24 x 7, de venda d’entrades i publicacions amb relació al complexe patrimonial de la Casa de les Vàlvules i la Torre de les Aigües del Besòs.

A través del nostre portal www.torredelesaigues.cat i els portals dels nostres associats posem a la teva disposició el servei per a la compra d’entrades de manera anticipada per a les visites a la Torre de les Aigües del Besòs.

La utilització de la nostra web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per l’AHPN en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web.

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i substitueixen qualsevol altra condició, excepte derogació prèvia, expressa i escrita. L’AHPN es pot veure obligat puntualment a modificar algunes de les disposicions de les seves condicions generals, pel que és necessari tornar a llegir aquestes abans de cada visita a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN. Aquestes modificacions són oposables a partir de les seves posades en línia i no poden aplicar-se als contractes celebrats anteriorment. Cada compra en el Lloc està regulada per les condicions generals aplicables en la data de la comanda, que ha d’acceptar l’Usuari després d’haver-les llegit.

2. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’accés a la www.torredelesaigues.cat per part dels Usuaris és lliure i gratuït i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre. Tanmateix, per accedir a alguns continguts oferts per aquesta pàgina, l’usuari haurà d’estar-hi inclòs o, fins i tot, ha contractar prèviament.

L’Usuari s’obliga a utilitzar www.torredelesaigues.cat i l’AHPN els continguts de conformitat amb el que preveu la Llei, en aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar www.torredelesaigues.cat i l’AHPN o els serveis que es prestin a través d’elles amb fins o efectes il·lícits o contraris a la Llei o al contingut d’aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar www.torredelesaigues.cat i l’AHPN o els seus serveis o impedir una normal utilització de www.torredelesaigues.cat o l’AHPN pels altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a www.torredelesaigues.cat i l’AHPN.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’AHPN presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’AHPN o de tercers.

3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquest Avís Legal té com a objecte regular l’accés, navegació i ús de www.torredelesaigues.cat o d’AHPN, que l’AHPN posa a disposició del públic, així com totes les responsabilitats derivades de la utilització del seu contingut. L’accés o la utilització de www.torredelesaigues.cat o d’AHPN per un tercer li atribueixen la condició d’usuari i comporta la confirmació que aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

L’AHPN pot oferir, a través de la www.torredelesaigues.cat o d’AHPN, productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal. En aquest cas, l’Usuari haurà de ser informat de les mateixes i, en cas de ser necessari, comptar amb el seu consentiment exprés.

Abans d’utilitzar i / o contractar aquests serveis específics prestats a www.torredelesaigues.cat o a l’AHPN i durant la utilització i / o la contractació d’aquests serveis específics impliquen l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per l’AHPN en el moment en què es produeixi aquesta utilització i / o contractació.

4. POLÍTICA SOBRE LES DADES PERSONALS

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com en el RD 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LO 15/1999, l’AHPN informa els usuaris que les dades personals obtingudes a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN seran recollits per l’AHPN que s’obliga a tractar-les de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal esmentat anteriorment, amb l’única finalitat de realitzar la prestació del servei i el lliurament del producte. Aquestes dades s’incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat d’AHPN.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de missatges comercials a través d’SMS, email, i correu postal etc., Que puguin ser del teu interès, a partir de l’estudi i segmentació de les dades obtingudes durant la navegació per www.torredelesaigues.cat i pel l’AHPN, de les dades proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

Si no vols rebre publicitat, només has d’entrar al teu compte i desactivar l’enviament de Newsletters i informacions.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.torredelesaigues.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: Arxiu Històric del Poblenou, plaça Ramon Calsina 1, 08019 Barcelona  o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça protecciodades (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat, on s’indicarà el nom i cognoms, usuari i e-mail amb el que es va donar d’alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l’usuari.

En cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti. L’AHPN es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, de 11 de juliol.

5. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a l’AHPN a través de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a l’AHPN es consideraran no confidencials, reservant-se l’AHPN el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’Ús de www.torredelesaigues.cat o des d’AHPN

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN, quedant completament exonerats l’AHPN els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions realitzades per l’usuari.

L’usuari es fa únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra l’AHPN basades en la utilització realitzada per l’Usuari de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN. En aquest cas, l’usuari es farà responsable de totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin imputats a La Companyia amb motiu de les reclamacions o accions legals anteriorment especificades.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del web

AHPN no es fa responsable de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions que pogués sofrir el sistema electrònic, motivat per causes alienes a la voluntat d’AHPN

Així mateix, l’AHPN exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament de www.torredelesaigues.cat i de la l’AHPN causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

La Companyia podrà suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts a www.torredelesaigues.cat i a les botigues associades poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. En aquest cas, l’AHPN no es fa responsable de la informació que es trobi fora de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

L’AHPN no es farà responsable del funcionament d’aquests enllaços, ni del contingut dels mateixos ni dels perjudicis que l’usuari pogués sofrir per la visita a aquests enllaços.

6.4. Responsabilitat per fòrums

L’AHPN ofereix als usuaris la possibilitat d’introduir comentaris per incorporar-los en les seccions corresponents. La publicació dels comentaris està subjecta al present Avís Legal.

Els comentaris, en cap cas, reflecteixen l’opinió d’AHPN ni fa declaracions sobre això. La Companyia no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els comentaris continguts en el Fòrum.

L’AHPN es reserva el dret a suprimir els comentaris que siguin contraris a les lleis, o atemptin contra la dignitat o intimitat de les persones

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de www.torredelesaigues.cat i de les botigues associades, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del seu corresponent editorial o proveïdor i l’AHPN garanteix tenir autorització expressa per comercialitzar aquests continguts en el seu nom, incloent amb caràcter enunciatiu i en cap cas limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions o fotografies.

L’AHPN disposa d’autorització per part del proveïdor d’explotació de tots aquells noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe.

La visita a la www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN no implica en cap cas la concessió de cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a favor de l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb les ‘botigues’ i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del web o del titular dels mateixos.

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’AHPN es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense avís previ aquest Avís Legal. L’usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís Legal que estigui vigent en el moment en què accedeixi a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquest Avís Legal.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquest avís legal, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d’Espanya o que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

10. PUBLICITAT

Part de www.torredelesaigues.cat pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables del material remès per a la seva inclusió, obligant al compliment de les lleis que puguin ser aplicables. En cap cas, l’AHPN serà responsable d’errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Els usuaris poden dirigir qualsevol reclamació relacionada amb la informació publicitària inclosa en aquest lloc web a la següent adreça de correu electrònic info (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat.

II.- CONDICIONS ESPECIALS DELS CONTRACTES CELEBRATS PER VIA ELECTRÒNICA PELS USUARIS AMB L’AHPN

1. CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions regulen els contractes que l’usuari celebri amb l’AHPN i són les úniques aplicables, reemplaçant a qualsevol altra condició, excepte en el cas que siguin anul·lades prèviament, de manera expressa i per escrit. En celebrar qualsevol contracte l’usuari ha de llegir i acceptar sense reserves, marcant l’opció ‘Accepto’, les condicions que es troben en vigor, ja que les mateixes regulen el contracte subscrit per l’usuari. La celebració del contracte per part de l’usuari suposa l’acceptació de les condicions generals reguladores del mateix, que han estat a disposició de l’usuari prèviament.

2. COMANDES

El client pot formular comandes de productes o de serveis únicament a través de les pàgines de compra de www.torredelesaigues.cat i d’AHPN, sempre que prèviament s’hagi registrat com a client, facilitant la totalitat de les dades que se li sol·liciten, entre els quals ha de figurar obligatòriament una adreça de correu electrònic en el qual realitzar les comunicacions relatives al contracte.

Cal, en tot cas, facilitar una adreça electrònica en què el client pugui rebre les comunicacions necessàries per a l’execució del contracte, contingudes en aquestes condicions generals o en les condicions particulars i, per rebre els arxius electrònics adquirits pel client, en el cas de compra o contracte de subministrament d’aquests productes.

3. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

La informació relativa als béns i serveis que s’ofereixen a www.torredelesaigues.cat i a l’AHPN es farà mitjançant la descripció de les seves característiques, així com de les seves prestacions.

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS PREUS

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els productes oferts al Portal www.torredelesaigues.cat contenen el preu complet, inclosos els impostos, o pressupost, i es desglossa, si escau, l’import dels increments o descomptes que s’apliquen, de les despeses que es repercuteixin al consumidor i usuari, i de les despeses addicionals per serveis accessoris, especialment les despeses d’enviament o transport, les despeses de finançament i les altres condicions de pagament.

El preu dels productes oferts en els catàlegs i llistes de preus del Portal són variables al llarg del temps. Per això, a cada contracte, hi és aplicable el preu del bé que figuri al Portal quan l’usuari faci la comanda del producte contractat. L’usuari no tindrà dret a rebaixes en el preu un cop hagi formulat la comanda, ni l’AHPN pot augmentar el preu dels productes que hagi adquirit el client, havent de respectar en tot cas el preu vigent aplicable en celebrar el contracte.

5. INFORMACIÓ I CONDICIONS SOBRE EL PAGAMENT

L’usuari pot pagar a l’AHPN el preu dels productes contractats per qualsevol dels mecanismes que constin en les condicions particulars que s’apliquin al contracte celebrat per l’usuari. Amb caràcter general, el pagament podrà fer-se únicament mitjançant l’ús de targetes de crèdit o de dèbit

Durant el procés de compra, el client haurà de facilitar el número de la targeta, la data de caducitat i el número identificatiu o CVC. Tanmateix, amb la finalitat d’evitar un frau, i en benefici dels interessos del consumidor i usuari, l’AHPN podrà sol·licitar altres documents que s’autentifiquin la identitat de la titularitat de la targeta emprada per al pagament.

6. TECNOLOGIA SEGURA DE ENCRIPTACIÓ

Els serveis oferts per l’AHPN s’ofereixen en modalitat d’encriptació SSL garantint la seguretat i privacitat de les operacions de compra en línia.

7. RESERVA DE PROPIETAT DELS PRODUCTES

L’AHPN es reserva expressament la propietat dels productes lliurats fins al pagament íntegre del preu de venda, interessos i altres despeses que figurin en l’oferta o en el contracte. D’acord amb això, el pagament efectuat mitjançant les lletres de canvi, pagarés, xecs o qualsevol altre títol que creu obligació de pagar, no es considera fet fins que s’arribi a bon fi amb el cobrament d’aquests documents.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, els riscos es transfereixen al client des del lliurament dels productes. El client es compromet a la custòdia i conservació dels productes i subscriure les assegurances pertinents per tal de cobrir els desperfectes i sinistres susceptibles de ser causats als productes.

En cas que el client suspengui els pagaments, l’AHPN pot optar entre reclamar el pagament o bé reclamar els productes, quedant en el seu poder les quantitats a compte anteriorment pagades en concepte de clàusula de penalització.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’ÚS D’ENTRADES

Aquestes condicions s’apliquen a les entrades de les activitats de la Torre de les Aigües del Besòs. En l’aplicació d’aquestes condicions d’ús l’organitzador es l’AHPN.

Aquestes condicions d’ús estableixen unes normes bàsiques d’utilització dels serveis per a la teva seguretat i la de la resta dels visitants. Et preguem que les tinguis en compte en la teva visita.

L’adquisició de l’entrada representa l’acceptació, per part de l’usuari, de les següents Condicions Especials d’Ús:

 1. Degut a la situació pel COVID19 a Barcelona, cal seguir en tot moment les recomanacions de salut de les autoritats sanitàries.
 2. L’ús de mascareta és obligatori en totes les instal·lacions.
 3. Es reserva el dret d’admissió.
 4. Les visites tenen una capacitat màxima per motius de seguretat. L’Organització advertirà d’aquesta capacitat màxima.
 5. Cada menor de 12 anys haurà d’anar acompanyat d’un adult per motius de seguretat.
 6. Per la teva seguretat i la de la resta de visitants, no es podran col·locar trípodes o altres objectes en els corredors i llocs de pas. Tampoc en qualsevol altre lloc que no sigui l’indicat per l’encarregat de les visites. Davant qualsevol negativa la persona podrà ser desallotjada.
 7. Per al seu propi benefici i el de la resta de visitants, no es podrà usar el telèfon mòbil. Faci servir un to de veu baix per contribuir al clima de tranquil·litat i reflexió que requereix el fet de gaudir de les visites.
 8. Un cop adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import.
 9. L’organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment.
 10. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides als punts de venda oficials. Tota entrada feta mal bé, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’organització a impedir al seu portador l’accés al recinte. En aquests casos, l’organització es reserva el dret a emprendre les mesures legals indicades al punt 16 d’aquestes Condicions Especials d’Ús.
 11. L’admissió queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions.
 12. El posseïdor de l’entrada perdrà els drets que aquesta li dóna en sortir del recinte.
 13. En el moment d’entrar al recinte, el visitant pot ser registrat segons la Llei, no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent.
 14. En esdeveniments musicals queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’esdeveniment, no podent el públic assistent filmar o gravar el mateix sense una autorització escrita de l’organització.
 15. En cas d’anul·lació total de l’esdeveniment, l’organització es compromet a la devolució de l’import de l’entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d’aquesta entrada, no serà tornat en cap cas per l’organització, atenent que l’organització no és preceptora d’aquest import i que la prestació d’aquest servei s’entén feta en el moment de la compra d’aquesta entrada.
 16. El públic assistent podrà aparèixer a imatges presses per diferents mitjans de comunicació i per l’organització per la seva posterior difusió promocional.
 17. L’Organització podrà denegar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents Condicions Especials d’Ús o bé en el cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’organització. La denegació de l’accés o expulsió també es podrà dur a terme en el cas que, racionalment, pugui preveure’n que la seva permanència al recinte suposi una situació de risc o perill pel mateix portador o pels altres assistents a l’esdeveniment; per allau o també per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.
 18. Tot intent d’estafa, sostracció, robament, així com els danys a la propietat privada causats directe o indirectament a l’organització, autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.
 19. La possessió de l’entrada no dóna el dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sorteigs), associada al posseïdor de l’entrada o tercer.
 20. L’entrada s’ha de custodiar fins al dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El comprador de l’entrada o la persona a nom de la que es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li dóna per poder accedir a l’esdeveniment.

9. LLIURAMENT DELS PRODUCTES I / O SERVEIS CONTRACTATS

9.1. Lloc de lliurament

Es tracta d’un arxiu digital, així doncs, el lliurament es realitzarà mitjançant descàrrega des d’AHPN i no serà necessari facilitar un domicili de lliurament.

L’usuari ha de guardar les entrades en un lloc segur. No assumirem cap responsabilitat per qualsevol entrada perduda o robada. L’exposició directa a la llum del sol o a la calor de vegades pot fer malbé les entrades. L’entrada s’ha de conservar en un lloc sec, allunyat de l’escalfor, sense que estigui en contacte amb cap plàstic ni cap camp magnètic.

9.2. Termini de lliurament

El lliurament es considerarà realitzada una vegada finalitzada la descàrrega des de www.torredelesaigues.cat o des d’AHPN o des de l’enviament per l’AHPN a l’adreça de correu electrònic facilitada pel client.

Correspon al destinatari verificar les condicions del producte en el moment de la seva descàrrega i formular les reserves, objeccions o reclamacions que estan justificades. Aquest dret és independent del dret de desistiment regulat en les presents condicions generals de conformitat amb la Llei.

10. DEVOLUCIONS I CONDICIONS DE DESISTIMENT

10.1. Dret de desistiment

D’acord amb l’article 102 de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aquest dret no és aplicable als contractes relatius a arxius informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

11. GARANTIES DEL PRODUCTE

L’AHPN garanteix que pot vendre productes des de www.torredelesaigues.cat i des d’AHPN, garantint igualment que les seves plataformes d’Internet estan tècnicament preparades per a la venda de productes.

L’AHPN s’obliga a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat. D’acord amb la legislació vigent, els productes comercialitzats tenen una garantia de 2 anys, sense perjudici d’establir, en cada cas, les garanties de qualitat o funcionament en les condicions particulars relatives a cada producte. Aquesta garantia no s’aplica als resultats que pugui obtenir el consumidor l’ús dels seus productes i tampoc s’aplica als productes de tercers i deixarà de ser efectiva, si es comprova fefaentment la manipulació per part del client, per a això els equips vénen proveïts amb precintes de seguretat.

El comprador és responsable, llevat que s’indiqui el contrari, de les despeses de transport, telefònics, correus i altres despeses ocorreguts durant el període de garantia.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals, les condicions particulars relatives, si escau, a cada producte, i els contractes que en virtut d’això celebrin els consumidors i usuaris amb l’AHPN, es regeixen per les disposicions legals espanyoles. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir sobre ells, es dirimirà davant la jurisdicció dels tribunals espanyols.

Termes et conditions (français)

I.- AVIS JURIDIQUE ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

1. IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE DU SITE

Conformément à la loi 34/2002 sur les services de la société de l’information et du commerce électronique (LSSICE), nous vous informons que la propriété du domaine Web Torre de les Aigües del Besòs www.torredelesaigues.cat correspond à Associació Arxiu Històric del Poblenou avec NIF G59543074, inscrite au Registre des Associations de Catalogne : Section 1, 12195, située Plaça Ramon Calsina 1 08019 Barcelone, email de contact : info (at) arxiuhistoricpoblenou dot cat, ci-après l’AHPN.

Pour toute question, vous pouvez contacter l’AHPN via l’e-mail info (at) arxiuhistoricpoblenou dot cat.

L’AHPN propose un service en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la vente de billets et de publications en relation avec le complexe patrimonial de la Casa de les Vàlvules et de la Torre de les Aigües del Besòs.

À travers notre portail www.torredelesaigues.cat et les portails de nos partenaires, nous offrons le service d’achat de billets à l’avance pour les visites à la Torre de les Aigües del Besòs.

L’utilisation de notre site Web attribue le statut d’utilisateur et implique l’acceptation des dispositions incluses dans les présentes conditions générales dans la version publiée par l’AHPN au moment où l’utilisateur accède au site Web.

Ces conditions générales de vente sont les seules applicables et remplacent toutes autres conditions, sauf dérogation préalable, expresse et écrite. L’AHPN peut être occasionnellement amenée à modifier certaines des dispositions de ses conditions générales, il est donc nécessaire de relire celles-ci avant chaque visite sur www.torredelesaigues.cat et l’AHPN. Ces modifications sont opposables dès leur mise en ligne et ne peuvent être appliquées aux contrats conclus antérieurement. Chaque achat sur le Site est régi par les conditions générales applicables à la date de la commande, que l’Utilisateur doit accepter après en avoir pris connaissance.

2. UTILISATION CORRECTE DU SITE WEB

L’accès à www.torredelesaigues.cat par les Utilisateurs est libre et gratuit et ne nécessite pas d’abonnement ou d’enregistrement préalable. Cependant, pour accéder à une partie du contenu proposé par cette page, l’utilisateur doit être inscrit ou, même, contracter au préalable.

L’Utilisateur s’engage à utiliser www.torredelesaigues.cat et les contenus AHPN conformément aux dispositions de la Loi, dans le présent Avis Légal, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. De même, l’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser www.torredelesaigues.cat et l’AHPN ou les services fournis par leur intermédiaire à des fins ou effets illégaux ou contraires à la loi ou à son contenu Mentions légales, préjudiciables aux intérêts ou aux droits de tiers, ou qui peuvent endommager, désactiver ou détériorer www.torredelesaigues.cat et l’AHPN ou ses services ou empêcher l’utilisation normale de www.torredelesaigues.cat ou de l’AHPN par d’autres Utilisateurs.

De même, l’Utilisateur s’engage expressément à ne pas détruire, altérer, rendre inutile ou, de toute autre manière, endommager les données, programmes ou documents électroniques et autres contenus sur www.torredelesaigues.cat et l’AHPN.

L’utilisateur s’engage à ne pas entraver l’accès des autres utilisateurs au service d’accès par la consommation massive des ressources informatiques à travers lesquelles l’AHPN fournit le service, ainsi qu’à effectuer des actions qui endommagent, interrompent ou génèrent des erreurs dans ces systèmes.

L’Utilisateur s’engage à ne pas introduire de programmes, virus, macros, applets, contrôles ActiveX ou tout autre dispositif logique ou séquence de caractères qui provoquent ou sont susceptibles de provoquer tout type d’altération dans les systèmes informatiques d’AHPN ou de tiers.

3. ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION

Le but de cet avis légal est de réglementer l’accès, la navigation et l’utilisation de www.torredelesaigues.cat ou AHPN, que AHPN met à la disposition du public, ainsi que toutes les responsabilités découlant de l’utilisation de son contenu. L’accès ou l’utilisation de www.torredelesaigues.cat ou de AHPN par un tiers lui attribue le statut d’utilisateur et implique la confirmation que cet Utilisateur de chacune des conditions qui sont incorporées dans le présent avis légal.

AHPN peut proposer, via www.torredelesaigues.cat ou AHPN, des produits pouvant être soumis à leurs propres conditions particulières qui, selon le cas, remplacent, complètent et/ou modifient les présentes mentions légales. Dans ce cas, l’Utilisateur doit en être informé et, le cas échéant, avoir son consentement exprès.

Avant d’utiliser et / ou de contracter ces services spécifiques fournis sur www.torredelesaigues.cat ou l’AHPN et pendant l’utilisation et / ou la souscription de ces services spécifiques impliquent l’acceptation des conditions particulières qui les régissent dans la version publiée par l’AHPN au moment où cette utilisation et/ou cette sous-traitance ont lieu.

4. POLITIQUE SUR LES DONNÉES PERSONNELLES

Aux fins de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données personnelles, ainsi que dans le RD 1720/2007 du 21 décembre, qui approuve le règlement qui développe la LO 15/1999, l’AHPN informe les utilisateurs que le les données personnelles obtenues sur www.torredelesaigues.cat et l’AHPN seront collectées par l’AHPN, qui s’engage à les traiter de manière confidentielle et conformément au contenu du texte juridique susmentionné, dans le seul but de fournir le service et de livrer le produit . Ces données seront intégrées dans le fichier de données personnelles correspondant créé par et sous la responsabilité d’AHPN.

Le but de ce fichier est de gérer votre relation contractuelle avec nous, ainsi que l’exécution de nos propres activités promotionnelles et publicitaires ou de tiers par tous moyens, y compris l’envoi de messages commerciaux par SMS, e-mail et courrier postal etc. , qui pourraient vous intéresser, sur la base de l’étude et de la segmentation des données obtenues lors de la navigation sur www.torredelesaigues.cat et par l’AHPN, des données fournies en remplissant tout formulaire, ainsi que celles issues de la relation commerciale ou la livraison des produits achetés.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de désactiver l’envoi de Newsletters et d’informations.

Conformément aux dispositions de la loi organique 15/1999 du 13 décembre, les clients et utilisateurs de www.torredelesaigues.cat peuvent, à tout moment, exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition concernant leurs données personnelles en les communiquant par écrit. à: Arxiu Històric del Poblenou, plaça Ramon Calsina 1, 08019 Barcelone ou en envoyant un e-mail à l’adresse protecciodades (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat, où le nom et le prénom, l’utilisateur et l’e-mail avec lesquels il a été enregistré, et en joignant dans les deux cas une photocopie de la pièce d’identité de l’utilisateur.

Dans le cas où les données fournies sont associées à un achat, la législation espagnole nous oblige à les conserver pendant au moins six ans, elles ne peuvent donc pas être supprimées ou rectifiées même si le client le demande. L’AHPN s’engage dans l’utilisation des données incluses dans le fichier, à en respecter la confidentialité et à en faire un usage conforme à la finalité du fichier, ainsi qu’à se conformer à son obligation de sauvegarde et d’adaptation de toutes les mesures pour éviter toute altération, perte, traitement ou accès non autorisé, conformément aux dispositions du Règlement sur les mesures de sécurité des fichiers automatisés contenant des données personnelles, approuvé par le décret royal 994/1999 du 11 juillet.

5. COMMENTAIRES DES UTILISATEURS

L’Utilisateur garantit que les informations, matériels, contenus ou observations qui ne sont pas ses propres données personnelles et qui sont fournis à AHPN via www.torredelesaigues.cat et AHPN ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de tiers, ni à aucune autre disposition légale. . Les informations, matériels, contenus ou observations que l’Utilisateur fournira à l’AHPN seront considérés comme non confidentiels, l’AHPN se réservant le droit de les utiliser de la manière qu’elle jugera la plus appropriée.

6. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
6.1. Responsabilité de l’utilisation de www.torredelesaigues.cat ou de l’AHPN

L’Utilisateur est seul responsable des infractions qu’il pourrait subir ou des dommages qu’il pourrait causer du fait de l’utilisation de www.torredelesaigues.cat et d’AHPN, AHPN étant totalement exonéré de ses partenaires, sociétés du groupe, · collaborateurs, employés et représentants, de tout type responsabilité qui pourrait découler des actions effectuées par l’utilisateur.

L’utilisateur est seul responsable de toute réclamation ou action en justice, judiciaire ou extrajudiciaire, initiée par des tiers contre AHPN sur la base de l’utilisation faite par l’utilisateur de www.torredelesaigues.cat et AHPN. Dans ce cas, l’utilisateur sera responsable de tous les frais, coûts et indemnisations facturés à la Société en raison des réclamations ou actions en justice précédemment spécifiées.

6.2. Responsabilité du fonctionnement du site

AHPN n’est pas responsable des interférences, omissions, interruptions, virus informatiques, pannes ou déconnexions téléphoniques que le système électronique pourrait subir, causés par des causes indépendantes de la volonté de AHPN

De même, l’AHPN exclut toute responsabilité découlant de retards ou de blocages dans le fonctionnement de www.torredelesaigues.cat et de l’AHPN causés par des déficiences ou des surcharges sur les lignes téléphoniques ou sur Internet, ainsi que des dommages causés par des tiers par des intrusions illégitimes.

La Société peut suspendre temporairement et sans préavis l’accessibilité à www.torredelesaigues.cat et à l’AHPN en raison d’opérations de maintenance, de réparation, de mise à jour ou d’amélioration.

6.3. Responsabilité des liens

Les liens ou les liens contenus dans www.torredelesaigues.cat et dans les magasins associés peuvent conduire l’utilisateur vers d’autres sites Web gérés par des tiers. Dans ce cas, l’AHPN n’est pas responsable des informations trouvées en dehors de www.torredelesaigues.cat et de l’AHPN, puisque la fonction des liens qui apparaissent est uniquement d’informer l’Utilisateur de l’existence d’autres sources d’information sur un sujet spécifique.

L’AHPN ne saurait être tenue responsable du fonctionnement de ces liens, ni de leur contenu, ni des dommages que l’utilisateur pourrait subir du fait de la visite de ces liens.

6.4. Responsabilité des forums

L’AHPN offre aux utilisateurs la possibilité de saisir des commentaires pour les intégrer dans les rubriques correspondantes. La publication de commentaires est soumise aux présentes mentions légales.

Les commentaires ne reflètent en aucun cas l’opinion d’AHPN ou ne font aucune déclaration à ce sujet. La Société ne sera pas responsable de toute erreur, inexactitude ou irrégularité pouvant être contenue dans les commentaires contenus dans le Forum.

L’AHPN se réserve le droit de supprimer les commentaires contraires aux lois, ou portant atteinte à la dignité ou à la vie privée des personnes.

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Tous les contenus de www.torredelesaigues.cat et des magasins associés, sauf indication contraire, sont la propriété exclusive de leur éditeur ou fournisseur correspondant et l’AHPN garantit avoir l’autorisation expresse de commercialiser ces contenus en leur nom, y compris à titre d’exemple et en aucune limitation, la conception graphique, le code source, les logos, les textes, les graphiques, les illustrations ou les photographies.

L’AHPN dispose de l’autorisation du fournisseur pour utiliser tous ces noms commerciaux, marques ou signes distinctifs de toute nature.

La visite de www.torredelesaigues.cat et de l’AHPN n’implique en aucun cas l’octroi d’un quelconque type de licence ou d’autorisation d’utilisation personnelle en faveur de l’Utilisateur concernant ses droits de propriété intellectuelle et industrielle ou tout autre droit lié aux ‘boutiques ‘ et les services qui y sont offerts.

A ce titre, l’Utilisateur reconnaît que la reproduction, la diffusion, la commercialisation, la transformation, et d’une manière générale, toute autre forme d’exploitation, par quelque procédé que ce soit, de tout ou partie des contenus de www.torredelesaigues.cat et d’AHPN constitue une contrefaçon. des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle du propriétaire du site Web ou du propriétaire de celui-ci.

8. MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’UTILISATION

L’AHPN se réserve le droit de modifier, faire évoluer ou mettre à jour les présentes Mentions Légales à tout moment et sans préavis. L’utilisateur sera automatiquement lié par les mentions légales en vigueur au moment où il accède à www.torredelesaigues.cat et à l’AHPN, il doit donc lire périodiquement les présentes mentions légales.

9. LÉGISLATION APPLICABLE ET JURIDICTION

En cas de conflit ou de divergence dans l’interprétation ou l’application de la présente notice légale, les Cours et Tribunaux qui, le cas échéant, connaîtront de l’affaire, seront ceux qui disposeront des dispositions légales applicables en matière de juridiction compétente, dans le qui est servi, dans le cas des consommateurs finals, au lieu d’exécution de l’obligation ou au domicile de l’acheteur.

Dans le cas où l’acheteur a son adresse en dehors de l’Espagne ou s’il s’agit d’une vente effectuée par une entreprise, les deux parties se soumettent, renonçant expressément à toute autre juridiction, aux Cours et Tribunaux de Barcelone (Espagne).

10. PUBLICITÉ

Une partie de www.torredelesaigues.cat peut contenir du contenu publicitaire ou être sponsorisée. Les annonceurs et les sponsors sont seuls responsables du matériel soumis pour inclusion, exigeant le respect de toutes les lois applicables. En aucun cas l’AHPN ne sera responsable des erreurs, inexactitudes ou irrégularités pouvant être contenues dans les contenus publicitaires ou sponsors.

Les utilisateurs peuvent adresser toute réclamation liée aux informations publicitaires incluses sur ce site Web à l’adresse e-mail suivante info (at) arxiuhistoricpoblenou punt cat.

II.- CONDITIONS PARTICULIÈRES DES CONTRATS PASSÉS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE PAR LES UTILISATEURS AVEC L’AHPN

1. CONDITIONS GÉNÉRALES

Ces conditions régissent les contrats que l’utilisateur conclut avec l’AHPN et sont les seules applicables, remplaçant toute autre condition, sauf en cas de résiliation préalable, expresse et écrite. Lors de la conclusion de tout contrat, l’utilisateur doit lire et accepter sans réserve, en cochant l’option “J’accepte”, les conditions en vigueur, car elles régissent le contrat signé par l’utilisateur. La conclusion du contrat par l’utilisateur implique l’acceptation des conditions générales régissant celui-ci, qui ont été préalablement mises à la disposition de l’utilisateur.

2. COMMANDES

Le client peut passer des commandes de produits ou de services uniquement via les pages d’achat de www.torredelesaigues.cat et AHPN, à condition qu’il se soit préalablement enregistré en tant que client, en fournissant toutes les offres de données requises, qui doivent inclure une adresse e-mail dans laquelle faire des communications relatives au contrat.

Il est nécessaire, dans tous les cas, de fournir une adresse électronique où le client peut recevoir les communications nécessaires à l’exécution du contrat, contenues dans les présentes conditions générales ou dans les conditions particulières et, pour recevoir les fichiers électroniques acquis par le client, en cas de contrat d’achat ou de fourniture de ces produits.

3. INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Les informations relatives aux biens et services proposés sur www.torredelesaigues.cat et l’AHPN seront fournies à travers la description de leurs caractéristiques, ainsi que leurs services.

4. INFORMATIONS SUR LES PRIX

Conformément aux dispositions de la loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l’information et du commerce électronique, les produits proposés sur le portail www.torredelesaigues.cat contiennent le prix total, taxes comprises, ou le budget , et il casse déduire, le cas échéant, le montant des majorations ou remises applicables, des coûts répercutés sur le consommateur et l’utilisateur, et des surcoûts de services accessoires, notamment les frais d’expédition ou de transport, les frais de financement et autres modalités de paiement .

Les prix des produits proposés dans les catalogues et tarifs du Portail sont variables dans le temps. Pour cette raison, le prix du bien qui apparaît sur le Portail lorsque l’utilisateur commande le produit contracté est applicable à chaque contrat. L’utilisateur n’aura pas droit à des réductions de prix une fois la commande passée, ni l’AHPN ne pourra augmenter le prix des produits achetés par le client, devant respecter dans tous les cas le prix en vigueur applicable lors de la conclusion du contrat.

5. INFORMATIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENT

L’utilisateur peut payer à l’AHPN le prix des produits contractés par l’un des mécanismes contenus dans les conditions particulières qui s’appliquent au contrat conclu par l’utilisateur. En général, le paiement ne peut être effectué qu’avec des cartes de crédit ou de débit

Au cours du processus d’achat, le client doit fournir le numéro de carte, la date d’expiration et le numéro d’identification ou CVC. Toutefois, afin d’éviter les fraudes et dans l’intérêt du consommateur et de l’utilisateur, l’AHPN peut demander d’autres documents permettant d’authentifier l’identité du titulaire de la carte utilisée pour le paiement.

6. TECHNOLOGIE DE CHIFFREMENT SÉCURISÉ

Les services proposés par l’AHPN sont proposés en mode de cryptage SSL, garantissant la sécurité et la confidentialité des opérations d’achat en ligne.

7. RESERVE DE PROPRIETE DES PRODUITS

L’AHPN se réserve expressément la propriété des produits livrés jusqu’au paiement intégral du prix de vente, des intérêts et autres frais figurant dans l’offre ou dans le contrat. Conformément à ce qui précède, le paiement effectué au moyen de lettres de change, billets à ordre, chèques ou tout autre titre créant une obligation de payer, n’est considéré comme effectué qu’après l’encaissement de ces documents.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les risques sont transférés au client à compter de la livraison des produits. Le client s’engage à la garde et à la conservation des produits et à souscrire les assurances appropriées afin de couvrir les dommages et pertes susceptibles d’être causés aux produits.

Dans le cas où le client suspendrait les paiements, l’AHPN pourra choisir entre réclamer le paiement ou réclamer les produits, restant en sa possession les sommes préalablement versées à titre d’acompte à titre de clause pénale.

8. CONDITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION DES BILLETS

Ces conditions s’appliquent aux billets pour les activités de la Torre de les Aigües del Besòs. Dans l’application des présentes conditions d’utilisation, l’organisateur est l’AHPN.

Ces conditions d’utilisation établissent des règles de base pour l’utilisation des services pour votre sécurité et celle des autres visiteurs. Merci d’en tenir compte lors de votre visite.

L’acquisition du billet vaut acceptation, par l’utilisateur, des Conditions Particulières d’Utilisation suivantes :

 1. En raison de la situation due au COVID19 à Barcelone, il est nécessaire de suivre à tout moment les recommandations sanitaires des autorités sanitaires.
 2. Le port du masque est obligatoire dans toutes les installations.
 3. Le droit d’admission est réservé.
 4. Les visites ont une capacité maximale pour des raisons de sécurité. L’Organisation avertira de cette capacité maximale.
 5. Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d’un adulte pour des raisons de sécurité.
 6. Pour votre sécurité et celle des autres visiteurs, les trépieds ou autres objets ne doivent pas être placés dans les couloirs et coursives. Ni en tout autre lieu que celui indiqué par le responsable des visites. Face à tout refus, la personne peut être expulsée.
 7. Pour votre propre bénéfice et celui des autres visiteurs, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone portable. Utilisez un ton de voix bas pour contribuer à l’atmosphère de calme et de réflexion nécessaire pour profiter des visites.
 8. Une fois acheté, le billet ne sera ni échangé ni remboursé.
 9. L’organisation se réserve le droit d’altérer ou de modifier le programme de l’événement.
 10. L’entrée a différentes mesures de sécurité. L’Organisation n’est pas responsable des billets qui n’ont pas été achetés dans les points de vente officiels. Tout billet mal confectionné, cassé ou présentant des signes de falsification autorisera l’organisation à empêcher son porteur d’accéder à la salle. Dans ces cas, l’organisation se réserve le droit de prendre les mesures légales indiquées au point 16 des présentes Conditions Particulières d’Utilisation.
 11. L’admission est soumise à la condition d’avoir le billet complet en bon état.
 12. Le détenteur du billet perdra les droits qu’il lui confère lorsqu’il quittera les lieux.
 13. Au moment d’entrer sur le site, le visiteur peut être enregistré conformément à la loi, n’autorisant en aucun cas l’entrée d’objets pouvant être considérés comme dangereux par l’organisation ou interdits par la réglementation en vigueur .
 14. Dans les événements musicaux, tous les droits d’image et de propriété intellectuelle dérivés de l’événement sont réservés, et le public participant ne peut pas filmer ou enregistrer sans l’autorisation écrite de l’organisation.
 15. En cas d’annulation totale de l’événement, l’organisation s’engage à rembourser le montant du billet. Le coût de distribution que les canaux de vente appliquent au prix de ce billet ne sera en aucun cas remboursé par l’organisation, étant donné que l’organisation n’est pas destinataire de ce montant et que la fourniture de ce service s’entend effectuée au moment de l’achat de ce billet.
 16. Le public présent pourra apparaître dans des images pressées par différents médias et par l’organisation pour leur diffusion promotionnelle ultérieure.
 17. L’Organisation pourra refuser l’accès ou expulser le détenteur du billet des locaux en cas de non-respect des présentes Conditions Particulières d’Utilisation ou en cas de non-respect des consignes données par le personnel de l’organisation. Le refus d’accès ou l’expulsion peut également être effectué dans le cas où, rationnellement, il peut être prévu que leur séjour dans les locaux présenterait une situation de risque ou de danger pour le porteur lui-même ou pour les autres participants de l’événement ; par avalanche ou encore par états d’ébriété apparents ou potentiels, tenant le porteur personnellement responsable, dans tous les cas, de ses propres actes et omissions lorsque ceux-ci causent des dommages à des tiers ou des dommages matériels.
 18. Toute tentative d’escroquerie, de détournement de fonds, de vol, ainsi que de dommages à la propriété privée causés directement ou indirectement à l’organisation, l’autorise à prendre les mesures légales, tant civiles que pénales, qu’elle jugera appropriées contre les auteurs.
 19. La possession du billet ne donne pas au détenteur ou à des tiers le droit de l’utiliser, ou son contenu, à des fins publicitaires, marketing ou promotionnelles (y compris des concours, des cadeaux et/ou des tirages au sort), associés au détenteur de l’entrée ou à un tiers.
 20. Le billet doit être conservé jusqu’au jour de l’événement comme s’il s’agissait d’espèces. L’acheteur du billet ou la personne au nom de laquelle le billet est personnalisé, assume l’entière responsabilité dans le cas où son billet serait présenté en duplicata, photocopié ou falsifié, perdant tous les droits que cela lui confère pour pouvoir accéder à l’événement.

9. LIVRAISON DES PRODUITS ET/OU SERVICES CONTRACTUELS

9.1. Lieu de livraison

Il s’agit d’un fichier numérique, par conséquent, la livraison se fera par téléchargement depuis AHPN et il ne sera pas nécessaire de fournir une adresse de livraison.

L’utilisateur doit conserver les entrées en lieu sûr. Nous n’accepterons aucune responsabilité pour les billets perdus ou volés. L’exposition directe au soleil ou à la chaleur peut parfois endommager les entrées. L’entrée doit être conservée dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur, sans qu’elle soit en contact avec un quelconque plastique ou un quelconque champ magnétique.

9.2. Les conditions de livraisons

La livraison sera considérée comme effectuée une fois que le téléchargement depuis www.torredelesaigues.cat ou depuis AHPN ou depuis l’envoi par AHPN à l’adresse e-mail fournie par le client aura été effectué.

Il appartient au destinataire de vérifier l’état du produit au moment de son téléchargement et de formuler toutes réserves, objections ou réclamations justifiées. Ce droit est indépendant du droit de rétractation réglementé dans les présentes conditions générales conformément à la Loi.

10. RETOURS ET CONDITIONS DE RETRACTATION

10.1. Droit de rétractation

Conformément à l’article 102 de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs, ce droit n’est pas applicable aux contrats portant sur des fichiers informatiques, fournis par voie électronique, susceptibles d’être téléchargés ou reproduits immédiatement pour leur usage permanent.

11. GARANTIES DES PRODUITS

L’AHPN garantit qu’elle peut vendre des produits de www.torredelesaigues.cat et de l’AHPN, garantissant également que ses plates-formes Internet sont techniquement préparées pour la vente de produits.

L’AHPN s’engage à livrer au consommateur et à l’utilisateur des produits conformes au contrat, répondant des défauts de conformité. Conformément à la législation en vigueur, les produits vendus bénéficient d’une garantie de 2 ans, sans préjudice de l’établissement, dans chaque cas, de garanties de qualité ou de fonctionnement dans les conditions particulières relatives à chaque produit. Cette garantie ne s’applique pas aux résultats que le consommateur peut obtenir de l’utilisation de ses produits et elle ne s’applique pas aux produits tiers et cessera d’être effective, si la manipulation par le client est vérifiée de manière fiable, pour cela les équipes ils sont équipés de scellés de sécurité.

L’acheteur est responsable, sauf indication contraire, des frais de transport, téléphoniques, postaux et autres encourus pendant la période de garantie.

12. LÉGISLATION APPLICABLE ET JURIDICTION

Les présentes conditions générales, les conditions spécifiques relatives, le cas échéant, à chaque produit, et les contrats conclus par les consommateurs et les utilisateurs avec l’AHPN en vertu de celles-ci, sont régis par les dispositions légales espagnoles. Tout litige pouvant survenir à leur sujet sera résolu devant la juridiction des tribunaux espagnols.

Terms and conditions (English)

I.- LEGAL NOTICE AND PRIVACY POLICY

1. IDENTITY OF THE WEBSITE OWNER

In compliance with Law 34/2002 on Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSICE), we inform you that the ownership of the Torre de les Aigües del Besòs web domain www.torredelesaigues.cat corresponds to Associació Arxiu Històric del Poblenou with NIF G59543074, registered in the Registry of Associations of Catalonia: Section 1, 12195, located at Plaça Ramon Calsina 1 08019 Barcelona, ​​contact email: info (at) arxiuhistoricpoblenou dot cat, hereinafter the AHPN.

For any query, you can contact the AHPN through the e-mail info (at) arxiuhistoricpoblenou dot cat.

The AHPN offers an online service, 24 x 7, for the sale of tickets and publications in relation to the heritage complex of Casa de les Vàlvules and Torre de les Aigües del Besòs.

Through our portal www.torredelesaigues.cat and the portals of our partners, we offer the service for purchasing tickets in advance for visits to the Torre de les Aigües del Besòs.

The use of our website attributes the status of user and implies the acceptance of the provisions included in these Terms and Conditions in the version published by the AHPN at the same time that the user accesses the website.

These general conditions of sale are the only applicable ones and replace any other conditions, except prior, express and written derogation. The AHPN may occasionally be forced to modify some of the provisions of its general conditions, so it is necessary to read these again before each visit to www.torredelesaigues.cat and the AHPN. These modifications are enforceable from their posting online and cannot be applied to previously concluded contracts. Each purchase on the Site is regulated by the general conditions applicable on the date of the order, which the User must accept after having read them.

2. CORRECT USE OF THE WEBSITE

Access to www.torredelesaigues.cat by Users is free and free and does not require prior subscription or registration. However, to access some of the content offered by this page, the user must be included or, even, must contract beforehand.

The User undertakes to use www.torredelesaigues.cat and the AHPN contents in accordance with the provisions of the Law, in this Legal Notice, good customs and public order. Likewise, the User undertakes not to use www.torredelesaigues.cat and the AHPN or the services provided through them for purposes or effects that are illegal or contrary to the Law or its content Legal Notice, harmful to the interests or rights of third parties, or which may damage, disable or deteriorate www.torredelesaigues.cat and the AHPN or its services or prevent normal use of www.torredelesaigues.cat or the AHPN by other Users.

Likewise, the User expressly undertakes not to destroy, alter, render useless or, in any other way, damage the data, programs or electronic and other documents found on www.torredelesaigues.cat and the AHPN.

The user undertakes not to obstruct the access of other users to the access service through the massive consumption of the computer resources through which the AHPN provides the service, as well as to carry out actions that damage, interrupt or generate errors in these systems.

The User undertakes not to introduce programs, viruses, macros, applets, ActiveX controls or any other logical device or sequence of characters that cause or are likely to cause any type of alteration in AHPN or third party computer systems.

3. ACCEPTANCE OF THE CONDITIONS OF USE

The purpose of this Legal Notice is to regulate access, navigation and use of www.torredelesaigues.cat or AHPN, which AHPN makes available to the public, as well as all responsibilities arising from the use of its content. The access or use of www.torredelesaigues.cat or of AHPN by a third party attributes to him the status of user and entails the confirmation that this User of each and every one of the conditions that are incorporated in this Legal Notice.

AHPN may offer, through www.torredelesaigues.cat or AHPN, products that may be subject to their own particular conditions which, depending on the case, replace, complete and/or modify this Legal Notice. In this case, the User must be informed of the same and, if necessary, have their express consent.

Before using and / or contracting these specific services provided at www.torredelesaigues.cat or the AHPN and during the use and / or contracting of these specific services imply the acceptance of the particular conditions that regulate them in the version published by the AHPN at the time this use and/or contracting takes place.

4. PERSONAL DATA POLICY

For the purposes of Organic Law 15/1999, of December 13, on the Protection of Personal Data, as well as in RD 1720/2007 of December 21, which approves the regulation that develops LO 15/ 1999, the AHPN informs users that the personal data obtained at www.torredelesaigues.cat and the AHPN will be collected by the AHPN, which undertakes to treat them confidentially and in accordance with the content of the aforementioned legal text previously, with the sole purpose of providing the service and delivering the product. These data will be incorporated into the corresponding personal data file created by and under the responsibility of AHPN.

The purpose of this file is to manage your contractual relationship with us, as well as the performance of our own or third-party promotional and advertising activities through any means, including the sending of commercial messages via SMS, email, and mail postal etc., which may be of interest to you, based on the study and segmentation of the data obtained while browsing www.torredelesaigues.cat and by the AHPN, of the data provided by filling in any form, as well as the derived from the commercial relationship or delivery of the purchased products.

If you do not want to receive advertising, you only have to enter your account and deactivate the sending of Newsletters and information.

In compliance with the provisions of Organic Law 15/1999 of December 13, customers and users of www.torredelesaigues.cat can, at all times, exercise their rights of access, rectification, cancellation and opposition regarding their data personal by communicating it in writing to: Arxiu Històric del Poblenou, plaça Ramon Calsina 1, 08019 Barcelona or by sending an email to the address protecciodades (at) arxiuhistoricpoblenou dot cat, where the name and surname, user and e-mail with which it was registered, and attaching in both cases a photocopy of the user’s ID.

In the event that the data provided is associated with a purchase, Spanish legislation requires us to keep it for at least six years, so it cannot be deleted or rectified even if the customer so requests. The AHPN undertakes in the use of the data included in the file, to respect its confidentiality and to use it in accordance with the purpose of the file, as well as to comply with its obligation to save and adapt all the measures to avoid alteration, loss, treatment or unauthorized access, in accordance with the provisions of the Security Measures Regulation of automated files containing personal data, approved by Royal Decree 994/1999, of July 11.

5. USER COMMENTS

The User guarantees that the information, material, contents or observations that are not their own personal data and that are provided to AHPN through www.torredelesaigues.cat and AHPN do not infringe intellectual property rights or industrial of third parties, nor any other legal provision. The information, materials, contents or observations that the User provides to the AHPN will be considered non-confidential, with the AHPN reserving the right to use them in the way it deems most appropriate.

6. REGIME OF RESPONSIBILITY

6.1. Responsibility for the use of www.torredelesaigues.cat or from AHPN

The User is solely responsible for the infringements he may incur or the damages he may cause through the use of www.torredelesaigues.cat and AHPN, with AHPN being completely exonerated its partners, group companies, · collaborators, employees and representatives, of any type of responsibility that could be derived from the actions carried out by the user.

The user is solely responsible for any claim or legal action, judicial or extrajudicial, initiated by third parties against AHPN based on the use made by the User of www.torredelesaigues.cat and AHPN. In this case, the user will be responsible for all expenses, costs and compensations charged to The Company due to the claims or legal actions previously specified.

6.2. Responsibility for the operation of the website

AHPN is not responsible for interference, omissions, interruptions, computer viruses, telephone breakdowns or disconnections that the electronic system may suffer, caused by causes beyond the control of AHPN

Likewise, the AHPN excludes any liability arising from delays or blockages in the operation of www.torredelesaigues.cat and the AHPN caused by deficiencies or overloads on the telephone lines or on the Internet, as well as damages caused by third parties through illegitimate intrusions.

The Company may temporarily suspend, and without prior notice, accessibility to www.torredelesaigues.cat and the AHPN due to maintenance, repair, update or improvement operations.

6.3. Responsibility for links

The links or links contained in www.torredelesaigues.cat and in the associated stores may lead the user to other websites managed by third parties. In this case, the AHPN is not responsible for the information found outside www.torredelesaigues.cat and AHPN, since the function of the links that appear is solely to inform the User about the existence of other sources of information on a specific subject.

The AHPN will not be held responsible for the operation of these links, nor for their content, nor for any damages that the user may suffer from visiting these links.

6.4. Responsibility for forums

The AHPN offers users the possibility to enter comments to incorporate them in the corresponding sections. The publication of comments is subject to this Legal Notice.

The comments in no way reflect the opinion of AHPN or make any representations about it. The Company will not be responsible for any error, inaccuracy or irregularity that may be contained in the comments contained in the Forum.

The AHPN reserves the right to delete comments that are contrary to the laws, or attack the dignity or privacy of people

7. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

All the contents of www.torredelesaigues.cat and associated stores, unless otherwise indicated, are the exclusive property of their corresponding publisher or supplier and the AHPN guarantees to have express authorization to market these contents on their behalf, including by way of example and in no way limiting, the graphic design, source code, logos, texts, graphics, illustrations or photographs.

The AHPN has authorization from the supplier to use all those commercial names, brands or distinctive signs of any kind.

The visit to www.torredelesaigues.cat and the AHPN does not in any case imply the granting of any type of license or authorization of personal use in favor of the User regarding their intellectual and industrial property rights or any other rights related to the ‘shops’ and the services offered there.

For this reason, the User acknowledges that the reproduction, distribution, commercialization, transformation, and in general, any other form of exploitation, by any procedure, of all or part of the contents of www.torredelesaigues.cat and of AHPN constitutes a infringement of the intellectual and/or industrial property rights of the owner of the website or of the owner thereof.

8. CHANGES TO THE CONDITIONS OF USE

The AHPN reserves the right to modify, develop or update this Legal Notice at any time and without prior notice. The user will automatically be bound by the Legal Notice that is in force at the time he accesses www.torredelesaigues.cat and the AHPN, so he must periodically read this Legal Notice.

9. APPLICABLE LEGISLATION AND JURISDICTION

In the event that any conflict or discrepancy arises in the interpretation or application of this legal notice, the Courts and Tribunals that, if applicable, will hear the matter, will be the ones that dispose of the applicable legal regulations in matters of competent jurisdiction, in the which is served, in the case of final consumers, at the place of fulfillment of the obligation or at the domicile of the purchasing party.

In the event that the purchasing party has its address outside of Spain or that it is a sale made by a company, both parties submit, expressly waiving any other jurisdiction, to the Courts and Tribunals of Barcelona (Spain).

10. ADVERTISING

Part of www.torredelesaigues.cat may contain advertising content or be sponsored. Advertisers and sponsors are solely responsible for the material submitted for inclusion, requiring compliance with any applicable laws. In no case will the AHPN be responsible for errors, inaccuracies or irregularities that may be contained in the advertising or sponsor content.

Users can direct any claim related to the advertising information included on this website to the following email address info (at) arxiuhistoricpoblenou dot cat.

II.- SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACTS ELECTRONICALLY ENTERED BY USERS WITH THE AHPN

1. GENERAL CONDITIONS

These conditions regulate the contracts that the user enters into with the AHPN and are the only applicable ones, replacing any other condition, except in the event that they are canceled beforehand, expressly and in writing. When entering into any contract, the user must read and accept without reservation, by marking the ‘I accept’ option, the conditions that are in force, since they regulate the contract signed by the user. The conclusion of the contract by the user implies the acceptance of the general conditions governing the same, which have been available to the user previously.

2. ORDERS

The customer can place orders for products or services only through the purchase pages of www.torredelesaigues.cat and AHPN, as long as he has previously registered as a customer, providing all the required data bids, which must include an email address in which to make communications relating to the contract.

It is necessary, in any case, to provide an electronic address where the client can receive the communications necessary for the execution of the contract, contained in these general conditions or in the particular conditions and, to receive the electronic files acquired by the client, in the case of purchase or supply contract of these products.

3. PRODUCTS INFORMATION

The information relating to the goods and services offered at www.torredelesaigues.cat and the AHPN will be provided through the description of their characteristics, as well as their services.

4. PRICES INFORMATION

In compliance with the provisions of Law 34/2002, of July 11, on services of the information society and electronic commerce, the products offered on the Portal www.torredelesaigues.cat contain the full price, including taxes, or budget , and it breaks down, if applicable, the amount of the increases or discounts that apply, of the costs that are passed on to the consumer and user, and of the additional costs for accessory services, especially shipping or transport costs, the financing costs and other payment terms.

The price of the products offered in the catalogs and price lists of the Portal are variable over time. For this reason, the price of the good that appears on the Portal when the user orders the contracted product is applicable to each contract. The user will not be entitled to price reductions once the order has been placed, nor can the AHPN increase the price of the products purchased by the customer, having to respect in any case the current price applicable when concluding the contract.

5. PAYMENT INFORMATION AND CONDITIONS

The user can pay the AHPN the price of the products contracted by any of the mechanisms contained in the particular conditions that apply to the contract concluded by the user. In general, payment can only be made using credit or debit cards

During the purchase process, the customer must provide the card number, the expiry date and the identification number or CVC. However, in order to avoid fraud, and in the interest of the consumer and user, the AHPN may request other documents that authenticate the identity of the owner of the card used for payment.

6. SECURE ENCRYPTION TECHNOLOGY

The services offered by the AHPN are offered in SSL encryption mode, guaranteeing the security and privacy of online purchase operations.

7. RESERVATION OF OWNERSHIP OF THE PRODUCTS

The AHPN expressly reserves ownership of the products delivered until full payment of the sales price, interest and other expenses that appear in the offer or in the contract. In accordance with this, payment made through bills of exchange, promissory notes, checks or any other title that creates an obligation to pay, is not considered made until the collection of these documents is completed.

Notwithstanding the provisions of the previous paragraph, the risks are transferred to the customer from the delivery of the products. The customer commits to the custody and conservation of the products and to subscribe to the relevant insurances in order to cover damages and losses likely to be caused to the products.

In the event that the customer suspends payments, the AHPN can choose between claiming the payment or claiming the products, remaining in their possession the amounts previously paid on account as a penalty clause.

8. SPECIAL CONDITIONS OF USE OF TICKETS

These conditions apply to tickets for the Torre de les Aigües del Besòs activities. In the application of these conditions of use, the organizer is the AHPN.

These terms of use establish basic rules for using the services for your safety and that of the rest of the visitors. Please take them into account during your visit.

The acquisition of the ticket represents the acceptance, by the user, of the following Special Conditions of Use:

 1. Due to the situation due to COVID19 in Barcelona, it is necessary to follow the health recommendations of the health authorities at all times.
 2. The use of a mask is mandatory in all facilities.
 3. The right of admission is reserved.
 4. Tours have a maximum capacity for security reasons. The Organization will warn of this maximum capacity.
 5. Every child under the age of 12 must be accompanied by an adult for safety reasons.
 6. For your safety and that of the other visitors, tripods or other objects may not be placed in the corridors and passageways. Nor in any other place than that indicated by the person in charge of the visits. Faced with any refusal, the person may be evicted.
 7. For your own benefit and that of the other visitors, you may not use your mobile phone. Use a low tone of voice to contribute to the atmosphere of calm and reflection required to enjoy the visits.
 8. Once purchased, the ticket will not be exchanged or refunded.
 9. The organization reserves the right to alter or modify the program of the event.
 10. The entrance has different security measures. The Organization is not responsible for tickets that have not been purchased at the official points of sale. Any ticket that is badly made, broken or with signs of falsification, will authorize the organization to prevent its bearer from accessing the venue. In these cases, the organization reserves the right to take the legal measures indicated in point 16 of these Special Conditions of Use.
 11. Admission is subject to having the complete ticket in good condition.
 12. The holder of the ticket will lose the rights it gives him when he leaves the premises.
 13. At the time of entering the site, the visitor can be registered according to the Law, not allowing, in any case, the entry of objects that may be considered dangerous by the organization or that are prohibited by current regulations .
 14. In musical events, all image and intellectual property rights derived from the event are reserved, and the attending public cannot film or record the same without a written authorization from the organization.
 15. In case of total cancellation of the event, the organization undertakes to refund the amount of the ticket. The distribution cost that the sales channels apply to the price of this ticket will not be returned in any case by the organization, given that the organization is not the recipient of this amount and that the provision of this service is understood made at the time of purchase of this ticket.
 16. The attending public will be able to appear in images pressed by different media and by the organization for their subsequent promotional dissemination.
 17. The Organization may deny access or expel the ticket holder from the premises in the event of non-compliance with these Special Conditions of Use or in the event of disregarding the instructions given by the organization’s staff. The denial of access or expulsion may also be carried out in the event that, rationally, it can be foreseen that their stay in the premises would pose a risk or danger situation for the bearer himself or for the other attendees of the event; by avalanche or also by states of apparent or potential intoxication, holding the bearer personally responsible, in all cases, for his own actions and omissions when these cause injury to third parties or damage to materials.
 18. Any attempt at fraud, embezzlement, theft, as well as damage to private property caused directly or indirectly to the organization, authorizes it to take the legal measures, both civil and criminal, that it deems appropriate against the perpetrators.
 19. Possession of the ticket does not give the holder or third parties the right to use it, or its content, for advertising, marketing or promotional purposes (including contests, giveaways and/or sweepstakes), associated with the holder of the entry or third.
 20. The ticket must be kept until the day of the event as if it were cash. The buyer of the ticket or the person in whose name the ticket is personalized, assumes all responsibility in the event that his ticket is presented as a duplicate, photocopied or forged, losing all the rights that this gives him to be able to access the event.

9. DELIVERY OF CONTRACTED PRODUCTS AND / OR SERVICES

9.1. Place of delivery

It is a digital file, therefore, the delivery will be made by downloading from AHPN and it will not be necessary to provide a delivery address.

The user must keep the entries in a safe place. We will not accept any responsibility for any lost or stolen tickets. Direct exposure to sunlight or heat can sometimes damage the inputs. The input must be kept in a dry place, away from heat, without it being in contact with any plastic or any magnetic field.

9.2. Delivery term

The delivery will be considered completed once the download from www.torredelesaigues.cat or from AHPN or from the sending by AHPN to the email address provided by the customer has been completed.

It is up to the recipient to verify the conditions of the product at the time of its download and formulate any reservations, objections or claims that are justified. This right is independent of the right of withdrawal regulated in the present general conditions in accordance with the Law.

10. RETURNS AND CONDITIONS OF WITHDRAWAL

10.1. Right of withdrawal

In accordance with article 102 of the General Law for the defense of consumers and users, this right is not applicable to contracts relating to computer files, supplied electronically, capable of being downloaded or reproduced immediately for their permanent use.

11. PRODUCT WARRANTIES

The AHPN guarantees that it can sell products from www.torredelesaigues.cat and from AHPN, also guaranteeing that its Internet platforms are technically prepared for the sale of products.

The AHPN undertakes to deliver to the consumer and user products that conform to the contract, being responsible for any lack of conformity. In accordance with current legislation, the products sold have a 2-year guarantee, without prejudice to establishing, in each case, guarantees of quality or operation in the particular conditions relating to each product. This guarantee does not apply to the results that the consumer can obtain from the use of its products and it does not apply to third-party products and will cease to be effective, if the manipulation by the customer is reliably verified, for this the teams they come equipped with security seals.

The buyer is responsible, unless otherwise indicated, for transport, telephone, postal and other costs incurred during the warranty period.

12. APPLICABLE LEGISLATION AND JURISDICTION

These general conditions, the specific conditions relating, if applicable, to each product, and the contracts concluded by consumers and users with the AHPN pursuant to this, are governed by Spanish legal provisions. Any dispute that may arise about them will be resolved before the jurisdiction of the Spanish courts.

Orestes Sanchez 7 de febrer de 2016 3 de febrer de 2023 a les 17:45